Biuro księgowe do audytu wewnętrznego

Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług czy produkcji określonych dóbr materialnych powinna być stale nadzorowana. Przede wszystkim konieczne jest sukcesywne sprawdzanie stanu środków trwałych. Może się okazać, że w magazynie brakuje określonych towarów bądź maszyny produkcyjne nie nadają się do użytku. Ponadto w przypadku, gdy stwierdzi się jakiekolwiek uszczerbki, można się starać o odpis umorzeniowy. Dlatego w interesie przedsiębiorcy jest prowadzenie cyklicznych audytów. Jest to zadanie bardzo skomplikowane, zważywszy na to, że standardy rachunkowości dopuszczają różne rodzaje wyceny. Biuro księgowe, które prowadzi obsługę finansową firmy, nie powinno mieć z tym jednak żadnego problemu. Specjaliści od rachunkowości doskonale znają wszelkie zagadnienia związane z polityką finansową w ramach spółek czy spółdzielni. Audyt zostanie przeprowadzony w sposób, który będzie najbardziej korzystny dla przedsiębiorcy. W raporcie zostaną ujęte możliwe sposoby postępowania, w tym zalecenia w sprawie odpisów amortyzacyjnych.