Biuro księgowe rejestrujące nowe firmy

Podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania wpisu w rejestrze. Jest to obowiązek ustanowiony nie tylko dla spółek handlowych, ale również dla osób fizycznych. Co do zasady podjęcie działalności możliwe jest dopiero po uzyskaniu wpisu. Bardzo ważne jest, aby tego wymogu nie lekceważyć, ponieważ w innym wypadku można narazić się na odpowiedzialność publicznoprawną. Trzeba pamiętać o licznych wymogach formalnych, które musi spełniać wniosek o wpis do właściwego rejestru. Najmniejsza pomyłka może skutkować odmową wpisu, dlatego wart zaangażować biuro księgowe, które pomoże w dopełnieniu formalności. Przede wszystkim zostanie zebrana cała dokumentacja, która jest wymagana przez przepisy prawa. Ponadto profil działalności gospodarczej zostanie dokładnie określony we wniosku, co ma szczególne znaczenie w przypadku rejestracji spółki. Nowy przedsiębiorca zostanie powiadomiony o dniu złożenia dokumentów oraz uzyskaniu konstytutywnego wpisu do KRS bądź innego rejestru. Jest to rozwiązanie niezwykle wygodne, które pozwala na zaoszczędzenie czasu.