Niezawodne biuro księgowe

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z koniecznością prowadzenia transparentnej rachunkowości. W każdej chwili organ kontroli skarbowej ma możliwość wejścia na teren przedsiębiorstwa i przejrzenia ksiąg rachunkowych. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stan majątkowy w nich ujawniony odpowiadał prawdzie. Jeżeli powstaną w tym zakresie jakiekolwiek wątpliwości, organ skarbowy może zainicjować czynności sprawdzające. W ich trakcie przedsiębiorca może swobodnie wypowiedzieć się na temat zebranego materiału dowodowego. Problem pojawia się jednak w przypadku, gdy nie posiada on wystarczającej wiedzy, aby odpowiedzieć na zadane przez kontrolującego pytania. W takiej sytuacji dobrze jest wynająć biuro księgowe. Są to firmy, które świadczą pomoc w przypadku kontroli skarbowej bądź czynności sprawdzających. Podstawą działania księgowego w takiej sytuacji jest pełnomocnictwo szczególne, które musi zostać wystawione przez przedsiębiorcę. Wtedy księgowy wystosuje odpowiednie wnioski oraz złoży niezbędne dla sprawy wyjaśnienia.