Staranne usługi księgowe

Kontrola przedsiębiorstwa ze strony organów podatkowych lub rentowych może zdarzyć się w każdej chwili. W takich sytuacjach należy przedstawić wszelkie księgi rachunkowe, które są prowadzone w danej firmie. Ponadto Urząd Skarbowy ma wgląd do wszystkich dokumentów, zarówno własnych, jak i tych, które pochodzą od partnerów biznesowych i podmiotów trzecich. W każdej sytuacji warto wezwać księgowego, który w razie potrzeby złoży stosowne wyjaśnienia. Jako osoba odpowiedzialna za rachunkowość będzie on w stanie wskazać prawidłowość zastosowanych metod wyceny oraz poprawność dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Placówka wykonująca usługi księgowe w ramach outsourcingu wyśle najlepszych fachowców, aby brali czynny udział w kontroli. Dzięki temu organy kontroli skarbowej otrzymają rzetelną informację na temat sytuacji finansowej w ramach firmy. W razie potrzeby księgowi sporządzą raport z kontroli, w którym wskażą wszelkie czynności dokonane przez urzędników oraz poinformują zarząd o zaleceniach pokontrolnych.