Usługi księgowe dla banków

Każda instytucja bankowa zobowiązana jest do przekazywania okresowych sprawozdań na rzecz Narodowego Banku Polskiego. Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce jest bardzo silny, dlatego nie należy tego obowiązku bagatelizować. Niestety, zarząd banku przeważnie nie posiada wiedzy specjalistycznej z zakresu rachunkowości. Sprawia to, że pracownicy placówki dwoją się i troją, aby móc wysłać zestawienie przychodów i rozchodów w określonym prawie terminie. Istnieje dobre rozwiązanie tego problemu. Renomowane placówki świadczące usługi księgowe podejmą się tego zadania. Zespół specjalistów opracuje sprawozdanie w wymaganym, nawet kilkudniowym terminie. Wszystkie przychody z odsetek i lokat zostaną dokładnie ujęte w zestawieniu, co ma ogromne znaczenie dla organów nadzoru. W przypadku, gdy Komisja Nadzoru Finansowego będzie oczekiwała wyjaśnień co do poszczególnych pozycji bilansu, księgowi wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Ponadto firmy rachunkowe oferują również bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym placówek bankowych.