Usługi księgowe dla małych przedsiębiorstw

Prowadzenie uproszczonej formy księgowości możliwe jest w przypadku, gdy występują przesłanki określone w ustawie o rachunkowości. Przede wszystkim firma musi wykazywać odpowiednio małe przychody. W przypadku ich przekroczenia konieczne jest prowadzenie księgowości pełnej od następnego roku obrotowego. W przypadku, gdy firma zamierza skorzystać z formy uproszczonej, powinna skontaktować się z placówką, która zajmuje się obsługą rachunkową przedsiębiorców. Usługi księgowe świadczone przez takie firmy są świadczone w sposób w pełni profesjonalny. Przede wszystkim właściwy specjalista od spraw rachunkowości zadba o stworzenie wymaganej prawem ewidencji. W przypadku formy uproszczonej będzie to zwykła księga przychodów i rozchodów. Ujmowane są w niej wszelkie aktywa i pasywa, które mają znaczenie także dla sporządzenia bilansu. Księgowy będzie w czasie obsługi gromadził wszelkie dokumenty księgowe, takie jak faktury, rachunki czy paragony. Będą one stanowiły rzetelne potwierdzenie stanu, który został wskazany w księdze.