Usługi księgowe dla przedsiębiorstw powiązanych

Powiązanie spółek polega na tym, że istnieje podmiot zależny od innego zakładu, nazywanego dominującym. Taki stosunek często powstaje w ramach jednej grupy kapitałowej. Duże znaczenie ma fakt, że pomiędzy tymi podmiotami możliwe jest ustanowienie cen transferowych. Mogą być one znacznie niższe od cen rynkowych, co stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Dlatego dla grupy kapitałowej niezwykle ważne jest, aby wszelkie rozliczenia zostały ujęte w księgach zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. W innym wypadku konsorcjum naraża się na odpowiedzialność podatkową. Dlatego usługi księgowe w ramach firmy powinny być świadczone przez profesjonalistów, którzy skrupulatnie wykonają wszelkie obrachunki i zapisy. Dobre biura rachunkowe zatrudniają jedynie specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów powiązanych. Księgowi bardzo dokładnie wyliczą obowiązujące ceny transferowe, kierując się przepisami ordynacji podatkowej.