Usługi księgowe dla statystyków

Wiele organizacji pożytku publicznego decyduje się na prowadzenie badań rynku. Ich celem jest poznanie potrzeb konsumentów tak, aby móc doradzić młodym przedsiębiorcom preferowany profil działalności. Bardzo ważne jest jednak, aby badania zostały wykonane rzetelnie. Konieczne jest znalezienie reprezentatywnej grupy docelowej. Ponadto niezbędne jest zebranie danych na temat prosperowania poszczególnych przedsiębiorstw branżowych na rynku. Takimi danymi dysponują księgowi. Mogą oni wykonać solidny raport danego przedsięwzięcia i przekazać organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem, że obsługiwany przedsiębiorca wyrazi na to zgodę. Usługi księgowe w tym zakresie obejmują również możliwość sporządzenia dokumentów analitycznych, które przydadzą się osobom wchodzącym na rynek. Dobry księgowy jest w stanie dostrzec prawidłowości i trendy, które obecne są w danym czasie w poszczególnych sektorach gospodarki. Dlatego zaleca się, aby wszelkie raporty zostały przedstawione do weryfikacji przez profesjonalistów.