Usługi księgowe w ramach audytu

W każdej spółce akcyjnej musi zostać ustanowiona rada nadzorcza. Jest to organ odpowiedzialny za zatwierdzanie sprawozdań oraz innych dokumentów firmy. Ponadto w przypadku, gdy zostaną wykryte nieścisłości, możliwe jest wezwanie na posiedzenie osoby, która dopuściła się naruszeń. Czasami jednak sprawa jest tak zawiła, że niemal niemożliwe jest dopatrzenie się nieprawidłowości. Jeżeli stan faktyczny budzi wątpliwości, warto zlecić audyt księgowy zewnętrznej firmie. Podejmie się tego każda placówka rachunkowa, która oferuje usługi księgowe. Po podpisaniu umowy specjaliści od razu przejdą do pracy. W tym celu konieczne będzie przekazanie im wszystkich ksiąg rachunkowych wraz z dowodami i kartami podatkowymi. Księgowi bardzo dokładnie sprawdzą wszelkie pozycje bilansów i zestawień. Na tej podstawie zostanie jednoznacznie stwierdzone, czy któryś z organów spółki dopuścił się nadużyć. Raport z audytu przekazywany jest walnemu zgromadzeniu oraz zarządowi. Mogą oni jednocześnie wnieść wnioski o poprawki, które zostaną bezzwłocznie rozpatrzone przez księgowych.