Usługi księgowe dla płatników

p>Płatnikiem jest osoba, która jest zobowiązana do odprowadzania podatku za określoną osobę. Najczęściej jest to pracodawca, który z wynagrodzenia brutto pracowników potrąca należności na rzecz organów skarbowych. W wielu firmach konieczne jest zatrudnienie księgowego, aby wszystkie operacje finansowe dokonywane były we właściwych terminach. Trzeba pamiętać o tym, że jakiekolwiek opóźnienia w płatnościach mogą spowodować wszczęcie […]