Usługi księgowe i wystawianie faktur

Faktury są dokumentami, które obecne są niemal w każdej firmie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wszelkie dowody księgowe pochodzące od osób trzecich powinny zostać należycie zarchiwizowane. Kontrola skarbowa przy dokonywaniu czynności sprawdzających weryfikuje poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych właśnie na podstawie tych dowodów. Ponadto konieczna jest wiedza z zakresu poprawnego wystawania faktur. W przypadku, gdy […]