Usługi księgowe dla podmiotów zagranicznych

Zagraniczne podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność w dziedzinie handlu i usług, mogą swobodnie tworzyć oddziały na terytorium naszego kraju. Jeżeli warunki polskiej konkurencji pozwolą im utrzymać się na rynku, możliwe jest długotrwałe prowadzenie działalności. Często jednak osoby prowadzące takie oddziały nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu polskich standardów rachunkowości, aby móc należycie prowadzić księgi. Dlatego […]