Sprawdzone usługi księgowe

Standardy rachunkowości wyznaczają ramy dla obiegu dokumentów zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i wewnątrz danej firmy. Należy się do nich stosować, ponieważ znacząco usprawniają one prace i sprawiają, że żadna faktura nie ulegnie zgubieniu bądź zniszczeniu. Dlatego bardzo ważne jest, aby w ramach każdej placówki prowadzącej działalność gospodarczą został uchwalony regulamin obiegu dokumentów. Sporządzenie takiego aktu […]