Usługi księgowe w ramach audytu

W każdej spółce akcyjnej musi zostać ustanowiona rada nadzorcza. Jest to organ odpowiedzialny za zatwierdzanie sprawozdań oraz innych dokumentów firmy. Ponadto w przypadku, gdy zostaną wykryte nieścisłości, możliwe jest wezwanie na posiedzenie osoby, która dopuściła się naruszeń. Czasami jednak sprawa jest tak zawiła, że niemal niemożliwe jest dopatrzenie się nieprawidłowości. Jeżeli stan faktyczny budzi wątpliwości, […]